Bible21Žalmy8

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na gi­tej­ský nástroj. Žalm Davi­dův.
2 Hos­po­di­ne, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl ne­besa,
3 chválou z úst ko­jen­ců a ne­mluvňatjsi pro­ti ne­přá­te­lům sílu dokázal, mstivého pro­tivníka abys pře­ko­nal!
4 Když vi­dím tvá ne­besa, dílo prstů tvých, měsíc a hvěz­dy, kterés tam umístil –
5 co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lid­ský tvor, že o něj pečuješ?
6 O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi ko­ru­noval jej,
7 nad dílem svých ru­kou jsi mu vlá­du svěřil, k jeho no­hám jsi složil vše.
8 Ovce a ko­zy, vše­chen do­by­teki všech­nu polní zvěř,
9 ptáky na ob­lo­ze i mořské ryby, vše, co pu­tuje na­příč oceá­ny.
10 Hos­po­di­ne, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!

Bible21Žalmy8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček