Bible21Žalmy129

Žalmy

1 Poutní píseň. Tolik mě týra­li už od dětství – jen řekni, Iz­rae­li:
2 To­lik mě týra­li už od dětství, nikdy mě ale ne­zmoh­li!
3 Přes moje záda oráči ora­li­dlouhý­mi bráz­da­mi.
4 Sprave­dlivý je však Hos­po­din – přese­kal pro­va­zy li­dí zlých!
5 Ať mu­sí s han­bou táhnout pryčvšich­ni, kdo k Si­o­nu mají nenávist!
6 Ať jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzros­te, usy­chá!
7 Žen­ci se jí ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče ne­vezmou.
8 Ať je ne­pozdraví, kdo tudy jde: „Hospodin vám své požeh­nání dej! V Hos­po­di­nově jménu vám žehnáme!“

Bible21Žalmy129

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček