Bible21Žalmy47

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm synů Ko­rachových.
2 Tles­kej­te Bo­hu, všech­ny národy, vyšlete k ně­mu pokřik ra­dosti!
3 Nej­vyšší, hro­zivý je Hospodin, veliký Král je všu­de na ze­mi.
4 On nám pod­maňuje národy, pod naše nohy po­ložil po­ha­ny.
5 Naše dě­dictví nám při­dě­lil – chlou­bu Jáko­ba, je­hož si ob­lí­bil. sé­la
6 Vznáší se Bůh upro­střed jásání, Hospodin, když trou­bí se na roh be­raní.
7 Zpívej­te Bo­hu, zpívejte, zpívejte naše­mu Krá­li, zpívej­te!
8 Králem je Bůh všu­de na zemi, proto zpívej­te žalm poučný:
9 Kraluje Bůh nad vše­mi národy, Bůh sedí na trůnu své sva­tosti.
10 Vůd­cové národů se scházejík Bohu Abraha­ma – jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží – jak vy­soko se vy­výšil!

Bible21Žalmy47

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček