Bible21Žalmy136

Žalmy

1 Haleluja! Oslavujte Hos­po­di­na, je tak dob­rý – jeho lás­ka trvá navěky!
2 Oslavuj­te Boha bo­hů – jeho lás­ka trvá navěky!
3 Oslavuj­te Pá­na pánů – jeho lás­ka trvá navěky!
4 On je­diný ve­liké divy působí – jeho lás­ka trvá navěky!
5 On ve své moud­rosti nebe uči­ni­l – jeho lás­ka trvá navěky!
6 On na vodách zemi roz­loži­l – jeho lás­ka trvá navěky!
7 On ve­liká svět­la učinil, – jeho lás­ka trvá navěky!
8 Uči­nil slun­ce, aby vládlo dni – jeho lás­ka trvá navěky!
9 Měsíc a hvěz­dy, aby vládly nad no­cí – jeho lás­ka trvá navěky!
10 On po­bil prvo­ro­zené v Egyptě – jeho lás­ka trvá navěky!
11 Vy­ve­dl z je­jich stře­du Iz­rae­l – jeho lás­ka trvá navěky!
12 V mo­cné ruce a paži vztažené – jeho lás­ka trvá navěky!
13 On Rudé moře ved­ví roz­dě­li­l – jeho lás­ka trvá navěky!
14 A jeho stře­dem pro­ve­dl Iz­rae­l – jeho lás­ka trvá navěky!
15 Fa­rao­na s voj­s­kem smetl do moře – jeho lás­ka trvá navěky!
16 On vedl svůj lid po pouš­ti – jeho lás­ka trvá navěky!
17 On po­razil krále ve­liké – jeho lás­ka trvá navěky!
18 A po­bil krále věhlasné – jeho lás­ka trvá navěky!
19 Emo­rej­ského krále Si­cho­na – jeho lás­ka trvá navěky!
20 I Oga, krále Bášanu – jeho lás­ka trvá navěky!
21 A je­jich zemi dal za dě­dictví – jeho lás­ka trvá navěky!
22 Dě­dictví Iz­rae­li, své­mu sluhovi – jeho lás­ka trvá navěky!
23 On na nás pa­ma­toval v naší po­robě – jeho lás­ka trvá navěky!
24 Vy­tr­hl nás z ruky našich ne­přá­te­l – jeho lás­ka trvá navěky!
25 On veškeré tvor­stvo sytí pokr­mem – jeho lás­ka trvá navěky!
26 Oslavuj­te Boha ne­be – jeho lás­ka trvá navěky!

Bible21Žalmy136

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček