Bible21Žalmy82

Žalmy

1 Žalm Asafův. Ve shro­máždění mo­cných stanul Bůh, uprostřed „­bo­hů“ soud vy­ne­sl:
2 „Jak dlouho bu­dete sou­dit převráceně, jak dlouho bu­dete na straně ničemů? sé­la
3 Chudých a si­ro­tků se zastávejte, nuzným a ubo­hým právo zjednej­te!
4 Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!
5 Oni však ne­chápou, vůbec nerozumí, v temno­tách stále tápají, bortí se všech­ny zem­ské zákla­dy!
6 Ano, ře­kl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nej­vyššího synové.
7 Ja­kožto li­dé ale zemřete, tak jako každý vůd­ce padnete!“
8 Po­vstaň už, Bože, abys sou­dil zemi – vž­dyť to­bě patří všech­ny náro­dy!

Bible21Žalmy82

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček