Bible21Žalmy11

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt – pro­č mi říkáte: „Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!“
2 Po­hleď, jak niče­mové na­pínají luk, na tě­tivu kla­dou šípy své, z přítmí stří­lejí na upřímné!
3 Když samy zákla­dy bor­tí se, tehdy sprave­dlivý nic ne­z­může!
4 Hos­po­din je v chrá­mu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima pro­hlíží ce­lý svět, lidské syny zkou­má po­hle­dem!
5 Sprave­dlivé i niče­my zkou­má Hospodin, z duše nenávi­dí mi­lovníky nási­lí!
6 Řeřavé uhlí a sí­ru sešle na ničemy, z ka­li­cha žhavého vichru bu­dou pít!
7 Hos­po­din je sprave­dlivý, sprave­dlnost miluje, upřímní spatří jeho ob­ličej!

Bible21Žalmy11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček