Bible21Žalmy27

Žalmy

1 Žalm Davidův. Hospodin je mé svět­lo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je sí­la mého života, z koho bych měl mít strach?
2 Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji ne­přá­te­lé a mí pro­tivníci­sa­mi vrávo­rají a pa­dají.
3 I když se pro­ti mně voj­sko utáboří, mé srd­ce se toho neleká; i kdy­by pro­ti mně vy­puk­la válka, i teh­dy se budu spo­léhat.
4 Žádal jsem Hos­po­di­na o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho do­měpo všech­ny dny svého života, abych se ko­chal v Hos­po­di­nově krásea v jeho chrámě jej hledal.
5 Ne­boť mě skryje ve svém příbytku, když na­stane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanua na skálu mě vy­z­dvih­ne.
6 Teh­dy má hlava bude vy­výšenanad mé ne­přá­te­le ze všech stran;v jeho stanu budu s jáso­tem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát!
7 Slyš mě, Hos­po­di­ne, hla­si­tě volám, smiluj se nade mnou, vy­s­lyš mě.
8 O to­bě přemítá mé srdce, že říkáš: „Hle­dej­te mou tvář!“ Tvou tvář tedy hledám, Hos­po­di­ne,
9 ne­s­krývej pře­de mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi pře­ce mou pomocí! Nenechávej mě a neopouštěj, Bože mé záchra­ny!
10 Můj otec i matka mě sice opustili, Hospodin mě ale k sobě přivi­ne.
11 Ukaž mi, Hos­po­di­ne, ces­tu svou, kvůli mým ne­přá­te­lům veď měs­tezkou srovnanou!
12 Ne­vy­dej mě pro­sím zvů­li mých ne­přá­tel – ­po­vsta­li pro­ti mně lživí svěd­kovéa krutě obviňují mě!
13 Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živý­miu­vi­dím, jak dob­rý je Hos­po­din!
14 Spo­léhej na Hospodina, buď sta­tečný a on tě posilní. Spoléhej na Hos­po­di­na!

Bible21Žalmy27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček