Bible21Žalmy1

Žalmy

1 Blaze člověku, který ne­chodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku po­směvačů ne­sedí.
2 Zákon Hos­po­dinův je jeho ra­dostí – o tom­to Zákoně dnem i no­cí přemýšlí.
3 Bude jako strom­na bře­hu ře­ky vsazený, který své ovo­ce ve svůj čas přináší, kterému nikdy ne­u­vadne lis­tí – coko­li činí, se podaří!
4 Ji­nak se ale po­ve­de ničemným: budou jak ple­va, již vítr unáší.
5 Ničemní na sou­du neobstojí, stejně tak hříšní upro­střed po­ctivých.
6 Ces­tu po­ctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč ob­rátí.

Bible21Žalmy1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček