Bible21Žalmy92

Žalmy

1 Zpívaný žalm pro so­botní den.
2 Krásné je Hos­po­di­na velebit, tvé jméno opěvovat, Nej­vyšší!
3 Vy­právět o tvé lás­ce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za no­cí
4 při loutně s deseti strunami, za do­pro­vo­du ci­te­ry.
5 Svý­mi skutky jsi mě, Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle ru­kou tvých.
6 Jak ve­liké jsou, Hos­po­di­ne, skutky tvé, jak jsou tvé zámě­ry vel­mi hlu­boké!
7 Tupý člověk o tom ne­ví nic, omezenec vůbec netuší,
8 že jako tráva rostou ničemnía všich­ni zločin­ci že vzkvétají, aby vy­hlazeni byli navž­dycky.
9 Ty však, Hos­po­di­ne, jsi vy­výšen navěky!
10 Jis­těže, Hos­po­di­ne, ne­přá­te­lé tví, jistěže ne­přá­te­lé tví bu­dou zničeni: rozprášeni bu­dou všich­ni zločin­ci!
11 Můj roh však po­zvedneš jako roh buvolí, čerstvým ole­jem mě pokropíš.
12 Uvi­dím pád těch, kdo mě špehují, o zkáze bídáků, kteří mě na­pa­dají, us­lyším!
13 Sprave­dlivý ale jak pal­ma pokvete, jak cedr v Li­bano­nu po­ros­te.
14 V Hos­po­di­nově do­mě kdo jsou vsazeni, v nádvořích naše­ho Boha vzkvé­tají.
15 Ovo­ce po­ne­sou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil.
16 Zvěstovat bu­dou Hos­po­di­novu po­ctivost – on je má Ská­la, je každé křiv­dy prost!

Bible21Žalmy92

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček