Bible21Žalmy146

Žalmy

1 Haleluja! Chval Hos­po­di­na, duše má!
2 Chvá­lit budu Hos­po­di­na ce­lý život svůj, žalmy zpívat své­mu Bo­hu, dokud jsem tu!
3 Ne­spo­léhej­te na mo­cné – s­mr­telník niko­ho spa­sit nemůže.
4 Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmys­ly se roz­plynou v ten den.
5 Blaze to­mu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, kdo na Hos­po­di­na, svého Bo­ha, spo­léhá!
6 On pře­ce nebe i zemi uči­ni­la také moře i všech­no v nich. Navěky věrný zůstává,
7 utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně pro­pouští,
8 Hos­po­din slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin mi­lu­je po­ctivé,
9 Hos­po­din chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale pod­vrací.
10 Hos­po­din bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Si­o­ne, po všech­na pokolení! Haleluja!

Bible21Žalmy146

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček