Bible21Žalmy61

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davi­dův.
2 Moje vo­lání slyš, Bože, mojí mod­lit­bě na­s­lou­chej!
3 Od kon­ce svě­ta vo­lám tě, srdce mám sevřené: Ke skále, která mě převyšuje, prosím doveď mě!
4 Býval jsi pře­ce mým útočištěm, baštou před tváří ne­přá­tel.
5 V tvém stanu chtěl bych byd­let stále, ve skry­tu tvých kří­del schovat se! sé­la
6 Mé sli­by, Bože, jis­tě slyšel jsi, ctitelům tvého jmé­na dal jsi dě­dictví.
7 Ke dnům krále při­dej další dny, jeho lé­ta ať věky trvají!
8 Před Boží tváří ať trůní navždycky, dej, ať ho pro­vází lás­ka s věrností!
9 Tvé­mu jménu chci zpívat navěky, své sli­by plnit po všech­ny dny.

Bible21Žalmy61

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček