Bible21Žalmy142

Žalmy

1 Poučný žalm Davidův. Jeho mod­lit­ba, když byl v jes­ky­ni.
2 K Hos­po­di­nu vo­lám s úpěním, k Hos­po­di­nu vo­lám, ža­doním!
3 Vy­lévám před ním svo­je starosti, své trápení mu svěřu­ji.
4 Na du­chu klesám slabostí, ty ale o mé stez­ce víš! Na cestě, kte­rou se ubírám, na mě na­straži­li past.
5 Po­hleď k mé pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o mě ne­stará!
6 K to­bě zní moje volání: Ty, Hos­po­di­ne, jsi má skrýš, můj úděl na zemi mezi živý­mi!
7 Vy­s­lech­ni pro­sím moje vo­lání – jsem už úplně zoufalý! Zachraň mě před tě­mi, kdo mě stíhají, jsou pří­liš silní – na ně ne­stačím!
8 Vy­veď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy mě sprave­dliví obklopí, až mi své dob­ro­diní pro­jevíš.

Bible21Žalmy142

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček