Bible21Žalmy16

Žalmy

1 Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj mě, na tebe spo­léhám.
2 Hos­po­di­nu říkám: Jsi můj Pán, jediné dob­ro, které mám!
3 Říkám o zbožných li­dech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nej­radši!
4 Kdo ale za cizí­mi bohy spěchají, ti jen roz­množují svá trápení! Nezúčastním se je­jich krvavé úlitby, nevstoupí je­jich jméno na mé rty!
5 Můj úděl, můj ka­lich je Hos­po­din – ­ty pře­ce můj osud z ruky ne­pustíš!
6 Vy­měře­ny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dě­dictví!
7 Hos­po­di­na, svého Rád­ce, velebím, i v noci mě učí mé svědo­mí.
8 Hos­po­di­na vi­dím před se­bou napořád, je po mé pravici, ne­za­ko­lísám.
9 Mé srd­ce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bez­pečí odpočívá.
10 Nene­cháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného!
11 Stezku živo­ta jsi mi ukázal, ve tvé přítom­nosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!

Bible21Žalmy16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček