Bible21Žalmy123

Žalmy

1 Poutní píseň. K to­bě své oči obracím, k to­bě, jenž trůníš v ne­besích!
2 Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, vzhlížíme: Kéž už se nad ná­mi smi­lu­je!
3 Smi­luj se nad ná­mi, Hos­po­di­ne, smi­luj se, už jsme přesy­ceni po­smě­chem!
4 Už jsme přesy­ceni na­dmíruuráž­ka­mi těch, kdo ži­jí v poklidu, a po­smě­chem těch na­dutců!

Bible21Žalmy123

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček