Bible21Žalmy133

Žalmy

1 Davi­dova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři ži­jí spo­lu v jedno­tě!
2 Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě – po bradě Áro­nově tekoucí, po jeho rou­chu až po cíp.
3 Jak rosa z hory Her­mo­nu­se­stu­pující na hory Sionu. Tam pře­ce Hos­po­din požeh­nání udílí – život až navěky!

Bible21Žalmy133

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček