Bible21Žalmy130

Žalmy

1 Poutní píseň. Z hlu­bin, Hos­po­di­ne, vo­lám tě,
2 Pane můj, pro­sím vy­s­lyš mě, k mým prosbám na­kloň uši své!
3 Bu­deš-li, Pane, připo­mínat viny, kdo, Hos­po­di­ne, ob­sto­jí?
4 Ty jsi však plný odpuštění, aby tě li­dé v úctě chova­li!
5 Spo­léhám na Hospodina, spoléhám ce­lou duší, v jeho slově skládám na­dě­ji.
6 Má duše Pá­na vy­hlížívíce než strážní svítání, než strážní svítání!
7 V Hos­po­di­na, Iz­rae­li, sklá­dej naději, vždyť plný lás­ky je Hospodin, plný ocho­ty tě vy­kou­pit.
8 On sám Iz­rae­le vy­koupíze všech jeho vin!

Bible21Žalmy130

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček