Bible21Žalmy110

Žalmy

1 Žalm Davidův. Hospodin ře­kl mé­mu Pánu: „Seď po mé pravici, než ti tvé ne­přá­te­lek no­hám položím.“
2 Mo­cné žezlo tvéHos­po­din ze Si­o­nu napřáhne: „Vládni upro­střed svých nepřátel!“
3 Tvůj lid se dob­rovolně nabídne, až se tvá sí­la ukáže­ve svaté nádheře. Jak rosa z lů­na svítánísejdou se k to­bě tvo­ji mladíci.
4 Hos­po­din přísaha­la ne­bu­de litovat: „Jsi knězem navěky­pod­le řá­du Melchisedechova.“
5 Pán bude po tvé pravici; až při­jde jeho hněv, králové bu­dou sraženi!
6 Až bude sou­dit národy, všude na­kupí mrt­vo­ly – ­srazí i hlavy vel­mo­cí!
7 Z po­toka se cestou napije, a pro­to hlavu po­zvedne.

Bible21Žalmy110

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček