Bible21Žalmy126

Žalmy

1 Poutní píseň. Když Hos­po­din navracel si­on­ské zajatce, zdálo se nám to jako sen.
2 Naše ús­ta teh­dy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim uči­nil Hospodin!“
3 Ve­liké věci nám uči­nil Hospodin, naplnilo nás ve­se­lí.
4 Navrať nás, Hos­po­di­ne, z naše­ho zajetí, jako když na pouš­ti vy­trysknou po­toky!
5 Ti, kteří roz­séva­li se slzami, sklidí úro­du s jásáním.
6 Ten, který s pláčem vychází, aby draho­cenné símě rozhodil, ten se s jáso­tem jednou navrátí, aby své snopy shro­máž­dil.

Bible21Žalmy126

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček