Bible21Žalmy128

Žalmy

1 Poutní píseň. Blaze každé­mu, kdo Hos­po­di­na ctí, tomu, kdo kráčí jeho cesta­mi!
2 Prací svých ru­kou se jis­tě uživíš, blažený bu­deš a úspěšný.
3 Tvá manželka jak réva plodícív srd­ci tvého domu, tvé dě­ti jak olivové proutkyko­lem tvého sto­lu!
4 Hle – ta­kové požeh­nání bude mít­muž, který Hos­po­di­na ctí!
5 Kéž ti ze Si­o­nu žeh­ná Hospodin, zdar Je­ruzalé­ma kéž uvi­díšpo všech­ny dny, kdy bu­deš žít.
6 Kéž uvi­díš i dě­ti dětí svých! Pokoj Iz­rae­li!

Bible21Žalmy128

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček