Bible21Žalmy111

Žalmy

1 Haleluja! Hospodina ce­lým srd­cem chvá­lit chcive shro­máždění i v radě po­ctivých.
2 Jak ve­liké jsou skutky Hos­po­di­novy – všich­ni, kdo je mi­lu­jí, o nich přemýšlí.
3 Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho sprave­dlnost navž­dy zůstane!
4 Vy­ko­nal památné zázraky, milostivý a sou­citný je Hos­po­din!
5 Po­travu dává těm, kdo jej ctí, svou smlou­vu si připo­míná navěky!
6 Své­mu lidu své mo­cné skutky ukázal – po­han­ská území jim da­roval.
7 Věrnost a právo koná svý­ma rukama, spolehlivá jsou všech­na jeho pravi­dla!
8 Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plně­na.
9 Vy­kou­pení se­s­lal na svůj lid, svou smlou­vu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrů­zu na­hání,
10 úcta k Hos­po­di­nu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou vel­mi ro­zumní – je­ho chvá­la navž­dy ob­sto­jí!

Bible21Žalmy111

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček