Bible21Žalmy138

Žalmy

1 Žalm Davidův. Z ce­lého srd­ce chválím tě, žalmy ti zpívám před mo­cný­mi.
2 Před tvým svatým chrá­mem klaním se a tvé­mu jménu děkuji, že mi­lu­ješ a že věrný jsi, žes i svou po­věst převýšil­tím, co jsi za­s­lí­bil.
3 Vy­s­lyšel jsi mě, když k to­bě vo­lal jsem – do­dals mi od­vahy!
4 Ať tě, Hos­po­di­ne, všich­ni králové slaví, až us­lyší, co jsi za­s­lí­bil.
5 Ať opěvují ces­ty Hospodinovy: „Hospodinova sláva je největší!“
6 Ač je Hos­po­din to­lik vyvýšený, ponížených pře­ce všímá sia zdálky ví o na­dutcích.
7 I když pro­cházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu za­chráněn.
8 Hos­po­din dokoná se mnou své záměry;tvá lás­ka, Hos­po­di­ne, trvá navěky – ne­opouštěj pro­sím dílo ru­kou svých!

Bible21Žalmy138

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček