Bible21Žalmy43

Žalmy

1 Zjednej mi právo, Bože, buď mým ob­háj­cem před bezbožným národem, zachraň mě před lstivým a pod­lým člověkem!
2 Jsi pře­ce Bůh mé po­si­ly – Pro­č jsi mě zapudil? Proč kvů­li ne­přá­tel­ským útokůmmám stále cho­dit ve smutku?
3 Seš­li své svět­lo a věrnost svou – ­ty mě povedou, budou mě pro­vázet k hoře tvé svatosti, kde byd­líš ty.
4 Teh­dy přistoupím k Boží­mu oltáři, k Bo­hu, své­mu štěstí a radosti, chválit tě budu na citeře, Bože, můj Bože!
5 Pro­č jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchra­na!

Bible21Žalmy43

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček