Bible21Žalmy20

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Kéž tě Hos­po­din vy­s­lyší v den soužení, jméno Boha Jáko­bova kéž tě ochrání!
3 Kéž ti sešle po­moc ze své svatyně, ze Si­o­nu kéž tě po­de­pře!
4 Kéž si vzpo­mene na všech­ny tvé oběti, tvé zápaly kéž v po­pel ob­rátí! sé­la
5 Kéž ti dá, po čem tvé srd­ce touží, všechny tvé úmys­ly kéž na­plní!
6 Kéž z tvého vítěz­ství se můžem radovat, ve jménu naše­ho Boha prapo­ry ne­chat vlát! Kéž ti Hos­po­din splní všech­na tvá přání!
7 Teď vím, že Hos­po­din svého po­mazaného zachrání, ze své sva­tyně v nebi jej vyslyší, svou mo­cnou pravicí dá mu vítěz­ství!
8 Jedni ve vo­zy, jiní zas v koně doufají, nám je na­dějí náš Bůh – má jméno Hos­po­din!
9 Oni klesají a hroutí se, my však sto­jí­me pevně a ne­hnutě.
10 Hos­po­di­ne, dej krá­li vítězství, kdykoli vo­lá­me, nás slyš!

Bible21Žalmy20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček