Bible21Žalmy13

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na mě navěky? Jak dlouho ještě bu­deš ukrývatpře­de mnou svo­ji tvář?
3 Jak dlouho mám no­sit úzkosti v duši, den co den cí­tit v srd­ci zármutek? Jak dlouho ještě můj pro­tivníkbu­de nade mnou vítězit?
4 Po­hleď, od­po­věz mi, Hos­po­di­ne, Bože můj! Rozjasni mé oči, ať jako mrt­vý ne­u­snu!
5 Ať můj sok neřekne: „Už jsem ho porazil!“ Mí ne­přá­te­lé ať ne­slaví mé se­lhání.
6 Na tvo­ji lás­ku spoléhám, nad tvou spásou mé srd­ce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dob­ro­tivě se ke mně za­choval!

Bible21Žalmy13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček