Bible21Žalmy137

Žalmy

1 Mezi babylon­ský­mi řekami, tam jsme sedáva­li a plakali, když jsme vzpo­mína­li na Si­on.
2 V té zemi jsme od­loži­li ci­te­rya za­věsi­li je na vrby.
3 Naši vězni­te­lé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtě­li veselí: „Co kdybys­te nám zpíva­liněk­te­rou z písní si­on­ských?!
4 Jak bychom ale byli zpíva­li­Hos­po­di­novu píseň mezi cizin­ci?
5 Pokud za­po­menu, Je­ruzalé­me, na tebe, pak ať mi uschne pravice!
6 Ať mi i k pat­ru jazyk přiroste, pokud přestanu mys­let na tebe, pokud mi Je­ruzalém ne­bu­de nade vše, nade všech­ny mé rozkoše!
7 Hos­po­di­ne, jen se roz­po­meň­na Edom­ce v Je­ruzalémě v onen den, kdy vy­kři­kova­li: „Roz­boř­te, rozbořte, zničte to město v základech!“
8 Ó dce­ro Babylonská, budeš zničena! Blaze to­mu, kdo ti odplatíza všech­na naše příkoří!
9 Blaze to­mu, kdo tvé dě­ti uchopía o skálu je roz­razí!

Bible21Žalmy137

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček