Bible21Žalmy113

Žalmy

1 Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hos­po­din!
2 Ať je ve­le­beno jméno Hos­po­din­jak nyní, tak i navěky!
3 Od výcho­du slun­ce až tam, kde zachází, buď sláva jménu Hos­po­din!
4 Hos­po­din je vznešený nad vše­mi národy, jeho sláva klene se nad ne­besy.
5 Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši,
6 jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na ze­mi?
7 Chudáka umí z pra­chu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště,
8 mezi kníža­ty jim dává usednout, mezi kníža­ty v lidu svém.
9 Ne­plodnou ob­dařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja!

Bible21Žalmy113

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček