Bible21Žalmy26

Žalmy

1 Žalm Davidův. Suď mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť ži­ji poctivě, v Hos­po­di­na doufám, ne­dám se od­ra­dit.
2 Zkou­mej mě, Hos­po­di­ne, zkoušej mě, prověř mé srd­ce i mé svědo­mí!
3 Tvou lás­ku stále před se­bou vidím, tvá věrnost mě všu­de pro­vází.
4 Ne­sedám mezi pod­vodníkya ne­stýkám se s pokryt­ci,
5 spo­lek bídáků chovám v nenávisti, mezi da­re­báky ne­sedím.
6 Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvé­mu ol­táři, Hos­po­di­ne, při­cházím,
7 abych ti hla­si­tě vzdával díky, abych vy­právěl o všech tvých zázracích.
8 Mi­lu­ji, Hos­po­di­ne, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá!
9 Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život ne­spo­juj!
10 Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky!
11 Já ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vy­kup mě!
12 No­ha­ma sto­jím na rovné zemi, ve ve­likém shro­máždění Hos­po­di­na ve­le­bím.

Bible21Žalmy26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček