Bible21Žalmy4

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davi­dův.
2 Od­po­věz na mé volání, Bože, má spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš mé mod­lit­by!
3 Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost mi­lovat a lží se za­bývat? sé­la
4 Věz­te, že Hos­po­din svého věrného vyvolil, Hospodin vy­s­lyší moje vo­lání!
5 Ve svém rozči­lení nehřešte, na lůžku přemí­tej­te a zmlkně­te. sé­la
6 Sprave­dlivé obě­ti přineste, s důvěrou v Hos­po­di­nu spočiň­te.
7 Mno­zí ří­kají: „Kdo nám dá štěstí okusit? Svou tvář nad ná­mi, Hos­po­di­ne, rozjasni!“
8 Mé srd­ce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti.
9 Pokojně uléhám, pokojně spím – ­ty sám, Hos­po­di­ne, mě chráníš v bez­pečí.

Bible21Žalmy4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček