Bible21Žalmy127

Žalmy

1 Šalo­mou­nova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochrán­ci.
2 Marné je, abys­te časně vstáva­lia zůstáva­li vzhů­ru do noci. Proč bys­te jedli chléb bolesti? Bůh svo­je mi­lé spánkem ob­dařil!
3 Dě­ti jsou dě­dictví od Hospodina, plod lů­na je pře­ce odmě­na.
4 Tak jako šípy, jež hr­di­na třímá, jsou dě­ti zplo­zené za­mla­da.
5 Blaze člověku, jenž jich má plný tou­lec – ta­kový ne­bu­de zahanben, až bude s pro­tivníky jednat před sou­dem!

Bible21Žalmy127

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček