Bible21Žalmy149

Žalmy

1 Haleluja! Zpívejte Hos­po­di­nu novou píseň, shromáždění věrných ať chválí jej!
2 Ra­duj se, Iz­rae­li, ze svého Tvůrce, synové Si­o­nu, nad svým Králem jásej­te!
3 Jeho jméno chval­te tančením, hrajte mu na tam­burí­ny a ci­te­ry!
4 Hos­po­din chová svůj lid v oblibě, spásou ko­ru­nuje ubo­hé!
5 Ať věrní v této slávě jásají, ať si pro­z­pěvují ve svých ložnicích.
6 Z plna hrd­la ať Boha vyvýší, dvojsečný meč ať v rukách tří­mají,
7 aby ko­na­li po­mstu nad pohany, aby tre­sta­li mezi náro­dy,
8 je­jich krále aby sváza­li řetězy, jejich vel­može aby sevře­li že­le­zy,
9 za­psaný roz­su­dek aby nad nimi vy­ko­na­li – to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja!

Bible21Žalmy149

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček