Bible21Žalmy96

Žalmy

1 Zpívej­te Hos­po­di­nu novou píseň, zpívej Hos­po­di­nu, ce­lá zem!
2 Zpívej­te Hos­po­di­nu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěs­tuj­te den co den.
3 O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekně­te li­dem všem!
4 Ve­liký je Hos­po­din, vší chvály hodný, nad všech­ny bohy ohrom­ný.
5 Bo­hové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil ne­besa.
6 Sláva a nád­he­ra je v jeho přítomnosti, v jeho sva­ty­ni je sí­la a nád­he­ra.
7 Vzdej­te Hos­po­di­nu, lid­ské plémě, vzdejte Hos­po­di­nu slávu a moc!
8 Vzdej­te Hos­po­di­nu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary před­stup­te.
9 Klaň­te se Hos­po­di­nu v jeho svaté kráse, před ním se ro­ze­chvěj, ce­lá zem!
10 Národům řekně­te: „Hos­po­din kraluje!“ Pevně je po­sta­ven svět, nic jím neotřese; on bude sou­dit lidi po­ctivě!
11 Jásej­te, ne­besa, země ať ra­duje se, moře ať burácí se vším, co je v něm!
12 Ce­lý svě­ta kraj ať se veselí, ať zvučí všech­no les­ní stro­moví
13 před Hos­po­di­nem, který přichází: „Přichází, aby sou­dil zem! On bude sprave­dlivě sou­dit svět, národy bude sou­dit v prav­dě své!“

Bible21Žalmy96

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček