Bible21Žalmy70

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davi­dův.
2 Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hos­po­di­ne, na po­moc!
3 Ať jsou za­hanbeni, ať se stydí­ti, kdo mi usi­lu­jí o život! Ať jsou zpět za­hnáni, ať se hanbí, ti, kdo se ko­chají mým neštěstím!
4 Ať jsou za­hnáni svou vlastní hanebností­ti, kteří „Hohó!“ vo­lají.
5 Ať se však ra­dují a ve­se­lí se v to­běvšich­ni ti, kdo tě hledají. Ať navž­dy ří­kají: „Bůh je veliký!“ ti, kdo mi­lu­jí tvé spa­sení.
6 Já sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! Má po­moc, má záchra­na jsi ty, Hospodine, pro­sím ne­meškej!

Bible21Žalmy70

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček