Bible21Žalmy12

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, hlu­bokým hlasem. Žalm Davi­dův.
2 Po­moz, Hos­po­di­ne! Věrných ubývá, všichni čestní li­dé mizí ze svě­ta!
3 Každý jen druhé­mu pořád lže, úlisné rty mají, srd­ce falešné!
4 Ať už Hos­po­din ko­nečně vy­mýtívšech­ny lstivé rty a pyšné jazyky!
5 Prý: „V našem jazyku je naše síla, máme své rty – kdo je náš pán?!
6 Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků­již po­vstanu, praví Hospodin, na po­moc při­jdu to­mu, kdo je po­smíván!
7 Výroky Hos­po­di­novy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro ta­vené, sedmkrát tříbené.
8 Ty sám, Hos­po­di­ne, jsi naše stráž, před tím­to poko­lením nás navž­dy chraň!
9 Niče­my se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lid­mi roz­máhá!

Bible21Žalmy12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček