Bible21Žalmy101

Žalmy

1 Žalm Davidův. O lás­ce a právu zazpívám, tobě, Hos­po­di­ne, chci zpívat žalm.
2 Po­ctivou ces­tu peč­livě sle­du­ji – kdy už mě navštívíš? Ve vlastním do­mě chci žít tak, jak srd­ci ve­lí po­ctivost.
3 Nikdy ne­při­jde před můj zrakžádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic spo­lečné.
4 Zvrácené srd­ce ať je mi vzdálené, nechci se vy­znat v ničem zlém!
5 Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srd­ce na­dutánikdy ne­strpím!
6 Věrné si v ce­lé zemi vyhlížím, takoví u mne bu­dou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník.
7 V mém do­mě však byd­let ne­bu­denikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi ne­smí na oči!
8 Každého rá­na umlčímvšech­ny niče­my na zemi. Z Hos­po­di­nova měs­ta vy­mýtímvšech­ny zlo­sy­ny!

Bible21Žalmy101

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček