Bible21Žalmy14

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen mys­lí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dob­ro ko­nal by!
2 Hos­po­din z nebe hledí na lidi: Nechce někdo po­ro­zumět, Bůh niko­mu ne­chybí?
3 Všich­ni za­blou­di­li z ces­ty, úplně se zkazili, není, kdo by ko­nal dob­ro, není ani je­diný!
4 Copak nic ne­vědí všich­ni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hl­tají – pro­č by k Hos­po­di­nu vo­la­li?!
5 Jednou je ale přepadne zděšení – Bůh je s poko­lením po­ctivých!
6 Vy po­hrdá­te úmys­ly ubohých? Jejich útočištěm je Hos­po­din!
7 Kéž Iz­rae­li vzejde ze Si­o­nu spása, kéž Hos­po­din svůj lid obnoví! Jákob pak bude ra­dostně jásat, Izrael se bude ve­se­lit!

Bible21Žalmy14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček