Bible21Žalmy42

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Ko­rachových.
2 Jako laň prah­ne po proudící vodě, má duše prah­ne, Bože, po to­bě!
3 Po Bo­hu, po živém Bo­hu, žízní duše má: Kdy už půjdu a spatřím Boží tvář?
4 Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi ří­kají: „Tvůj Bůh? Kde je?!
5 Duše mě opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástu­py chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral­se zvučným jáso­tem a písní chval, když o svátku se zástup ra­doval.
6 Pro­č jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchra­na!
7 Duše má je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpo­mínámv kra­ji Jordánu a Hermonu, na vršku Mica­ru.
8 Hlu­bi­na se ozývá hlu­biněve hlu­ku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé pří­bo­jese valí přese mě.
9 Ve dne kéž Hos­po­din svou lás­ku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane – tak zní má mod­lit­ba k Bohu mého živo­ta!
10 Ze­ptám se Bo­ha, skály své: Proč jen jsi na mě zapomněl? Proč kvů­li ne­přá­tel­ským útokůmmám cho­dit ve smutku?
11 V kos­tech mě dr­tí výs­měch nepřátel, když mi ří­kají: „Tvůj Bůh? Kde je?!
12 Pro­č jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchra­na!

Bible21Žalmy42

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček