Bible21Žalmy3

Žalmy

1 Žalm Davi­dův, když utíkal před svým synem Abšalo­mem.
2 Ko­lik jen, Hos­po­di­ne, je mých nepřátel, kolik jich po­vstává pro­ti mně!
3 Ko­lik jich říká o mém životě: „Od Boha žádnou po­moc nečekej!“ sé­la
4 Ty však, Hos­po­di­ne, jsi oko­lo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu po­vznášíš.
5 K Hos­po­di­nu jsem vo­lal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně pro­mlu­vil. sé­la
6 Uléhám ke spánku, vstanu zas – Hos­po­din sám mě podpírá!
7 Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran.
8 Po­vstaň, Hospodine! Zachraň mě, Bože můj! Rozbij če­listi všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů!
9 Hos­po­di­novo je vítězství, na tvém lidu tvé požeh­nání. sé­la

Bible21Žalmy3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček