Bible21Žalmy24

Žalmy

1 Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyva­te­li –
2 vž­dyť ji sám za­ložil nad oceány, nad vodní­mi prou­dy ji us­tavil!
3 Kdo vy­stoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho sva­tosti?
4 Ten, kdo má ne­vinné ruce a čis­té srdce, kdo se ne­od­dává marnos­te­ma ne­přísahá falešně.
5 Ta­kový při­jme Hos­po­di­novo požeh­nánía sprave­dlnost od Bo­ha, své spásy.
6 Ta­koví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. sé­la
7 Po­zvedně­te, brá­ny, svá průčelí, již vzhů­ru, vra­ta odvěká, ať ve­jde slavný Král!
8 Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bo­jovník!
9 Po­zvedně­te, brá­ny, svá průčelí, již vzhů­ru, vra­ta odvěká, ať ve­jde slavný Král!
10 Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! sé­la

Bible21Žalmy24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček