Bible21Žalmy64

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hroz­bou ne­přá­tel mě ochraňuj.
3 Před úkla­dy zlých mě pro­sím ukryj, před vzpou­rou tlu­py zločin­ců!
4 Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutý­mi.
5 Ne­vinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vy­stře­lí!
6 Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. „Kdo by to viděl?“ ří­kají si,
7 „Kdo by vy­pátral naše zločiny?“ Vypátrá je Ten, jenž do nit­ra hledí, jenž pátrá v hlu­binách srd­ce člověka!
8 Bůh po nich teh­dy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran!
9 Jazyky svý­mi sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese.
10 Bázeň pak za­chvátí všech­ny lidi, o Božích skutcích bu­dou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet!
11 Sprave­dlivý se bude v Hos­po­di­nu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak bu­dou spo­lu všichni, kdo mají srd­ce upřímné!

Bible21Žalmy64

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček