Bible21Žalmy144

Žalmy

1 Žalm Davidův. Požehnán buď Hos­po­din, ská­la má! On učí mé ruce bojovat, mé prs­ty chys­tá na zápas.
2 On je má lás­ka, můj pevný hrad, mé útočiště, má záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i náro­dy mi pod­dává.
3 Co je, Hos­po­di­ne, člověk, že o něm víš, co je lid­ský tvor, že o něm přemýšlíš?
4 Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín.
5 Se­stup, Hos­po­di­ne, své nebe rozetni, dotkni se hor, ať dý­mají!
6 Za­sáhni bles­kem, ne­přá­te­le rozptyl, vyšli své šípy, abys je roz­drtil!
7 Vztáhni svou ruku z výšiny, z mo­hutných vod mě vyprosti, z ruky cizáků mě vy­trh­ni!
8 Ti mají ús­ta plná lži, křivě přísahají svou pravicí!
9 Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně za­hraju ti žalm.
10 Ty umíš vítěz­ství králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče
11 mě vyprosti, z ruky cizáků mě vytrhni! Ti mají ús­ta plná lži, křivě přísahají svou pravicí!
12 Naši synové ať jsou ve svém mládíjak sazenice zdárně rostoucí; naše dce­ry ať jsou jako slou­pystav­bu paláce zdobící.
13 Naše spižír­ny ať plné jsou, ať oplývají veške­rou potravou; naše ovce ať rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pas­t­vi­ny.
14 Náš do­by­tek ať je obtěžkaný, ať nejsou vpá­dy ani vyhnanství, ať není nářek v našich ulicích.
15 Blaze li­du, jenž toto zakouší, blaze li­du, je­hož Bůh je Hos­po­din!

Bible21Žalmy144

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček