Bible21Žalmy116

Žalmy

1 Mi­lu­ji Hos­po­di­na, pro­tože vy­s­lýchámůj hlas v mých mod­lit­bách.
2 Své ucho ke mně naklání, ať k ně­mu vo­lám kdyko­li.
3 Pro­va­zy smrti mě obklopily, hrůzy hro­bu mě přepadly, úzkost a trápení mě pře­moh­ly!
4 Teh­dy jsem vzýval jméno Hospodin: „Hospodine, pro­sím, život za­chraň mi!“
5 Mi­lostivý je Hos­po­din a spravedlivý, ano, náš Bůh je sou­citný.
6 Hos­po­din chrání pro­sťáčky – byl jsem zoufalý a on mě za­chránil!
7 Znovu odpočívej, duše má, Hospodin ti dob­ro­diní pro­kázal!
8 Ty jsi mě za­chránil od smrti, mé oči od slz, nohy od zvrtnutí.
9 Před Hos­po­di­nem stále cho­dit smím­na zemi mezi živý­mi!
10 Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když mě svíral hroz­ný žal.
11 Teh­dy jsem ře­kl ve svém rozrušení: „Každý člověk je lhář!“
12 Jak se Hos­po­di­nu od­vděčímza všech­no dob­ro­diní, jež mi uči­nil?
13 Po­zvednu ka­lich spasení, uctívat budu jméno Hos­po­din!
14 Své sli­by Hos­po­di­nu vyplním, spatří to vše­chen jeho lid.
15 Drahá je v očích Hos­po­di­novýchs­mrt jeho od­daných!
16 Hos­po­di­ne, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pou­ta uvolnil!
17 To­bě při­ne­su oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hos­po­din!
18 Své sli­by Hos­po­di­nu vyplním, spatří to vše­chen jeho lid
19 v Hos­po­di­nově do­mě, na jeho dvoře, uprostřed te­be, Jeruzaléme! Haleluja!

Bible21Žalmy116

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček