EkumenickýŽalmy70,1

Žalmy 70:1

Zbor­maj­strovi. Dávidov. Na spomien­ku.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. Na spomien­ku.
2 Bože, ponáhľaj sa za­chrániť ma! Hos­podin, ponáhľaj sa mi po­môcť!
3 Nech sa za­han­bia a za­pýria tí, čo ma chcú pri­praviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťas­tia.

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pri­pomínať.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Dávidov. Ku kadid­lovej obeti.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. Na spomien­ku.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček