EkumenickýŽalmy70,4

Žalmy 70:4

Nech sa za­han­bení od­vrátia tí, čo sa mi po­smievajú.


Verš v kontexte

3 Nech sa za­han­bia a za­pýria tí, čo ma chcú pri­praviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťas­tia.
4 Nech sa za­han­bení od­vrátia tí, čo sa mi po­smievajú.
5 Nech sa tešia a radujú v tebe všet­ci, čo ťa hľadajú, a tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký!

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

4 Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!

Evanjelický

4 Pre svoju han­bu nech sa od­vrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha!

Ekumenický

4 Nech sa za­han­bení od­vrátia tí, čo sa mi po­smievajú.

Bible21

4 Ať jsou za­hnáni svou vlastní hanebností­ti, kteří „Hohó!“ vo­lají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček