EkumenickýŽalmy110,2

Žalmy 110:2

Žez­lo tvojej moci vztiah­ne Hos­podin zo Si­ona. Panuj upro­stred svojich ne­priateľov!


Verš v kontexte

1 Dávidov. Žalm. Výrok Hos­podina môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám.
2 Žez­lo tvojej moci vztiah­ne Hos­podin zo Si­ona. Panuj upro­stred svojich ne­priateľov!
3 Tvoj ľud príde dob­rovoľne v deň, keď po­voláš do boja; v nádhere svätyne ako rosa z lona ús­vitu sa ob­javí tvoje mužs­tvo.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podin vy­šle ber­lu tvojej sily so Si­ona povediac: Vlád­ni pro­stred svojich ne­priateľov!

Evanjelický

2 Hos­podin zo Si­ona vy­strie ber­lu Tvojej moci: Vlád­ni upro­stred svojich ne­priateľov!

Ekumenický

2 Žez­lo tvojej moci vztiah­ne Hos­podin zo Si­ona. Panuj upro­stred svojich ne­priateľov!

Bible21

2 Mo­cné žezlo tvéHos­po­din ze Si­o­nu napřáhne: „Vládni upro­střed svých nepřátel!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček