EkumenickýŽalmy110,5

Žalmy 110:5

Pán je po tvojej pravici; v deň svoj­ho hnevu ro­zdr­ví kráľov.


Verš v kontexte

4 Hos­podin pri­sahal a ne­oľutuje: Ty si kňaz naveky na spôsob Mel­chisedeka.
5 Pán je po tvojej pravici; v deň svoj­ho hnevu ro­zdr­ví kráľov.
6 Bude súdiť upro­stred národov, bude tam plno mŕt­vol. Ro­zdr­ví hlavy mnohých krajín.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.

Evanjelický

5 Pán Ti je po pravici; v deň svoj­ho hnevu kráľov ro­zdr­ví.

Ekumenický

5 Pán je po tvojej pravici; v deň svoj­ho hnevu ro­zdr­ví kráľov.

Bible21

5 Pán bude po tvé pravici; až při­jde jeho hněv, králové bu­dou sraženi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček