EkumenickýŽalmy121,1

Žalmy 121:1

Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom; príde mi od­tiaľ po­moc?


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom; príde mi od­tiaľ po­moc?
2 Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý utvoril nebo i zem.
3 Nedopus­tí, aby sa ti noha za­chvela. Ned­rieme tvoj strážca.

späť na Žalmy, 121

Príbuzné preklady Roháček

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Po­z­dvihujem svoje oči k horám, od­kiaľ pri­chádza moja po­moc.

Evanjelický

1 Pút­nic­ká pieseň. Po­z­dvihujem si oči k vr­chom: Od­kiaľ mi príde po­moc?

Ekumenický

1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom; príde mi od­tiaľ po­moc?

Bible21

1 Poutní píseň. K horám své oči ob­racím – odkud se dočkám po­mo­ci?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček