EkumenickýŽalmy121,3

Žalmy 121:3

Nedopus­tí, aby sa ti noha za­chvela. Ned­rieme tvoj strážca.


Verš v kontexte

2 Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý utvoril nebo i zem.
3 Nedopus­tí, aby sa ti noha za­chvela. Ned­rieme tvoj strážca.
4 Ned­rieme veru ani ne­spí ten, čo stráži Iz­rael.

späť na Žalmy, 121

Príbuzné preklady Roháček

3 Nedopus­tí, aby sa po­hla tvoja noha; ned­rieme tvoj strážca!

Evanjelický

3 Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochran­ca ned­rieme.

Ekumenický

3 Nedopus­tí, aby sa ti noha za­chvela. Ned­rieme tvoj strážca.

Bible21

3 On ne­dá klopýtnout noze tvé, tvůj ochrán­ce jis­tě ne­dří­me.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček