EkumenickýŽalmy121,2

Žalmy 121:2

Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý utvoril nebo i zem.


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom; príde mi od­tiaľ po­moc?
2 Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý utvoril nebo i zem.
3 Nedopus­tí, aby sa ti noha za­chvela. Ned­rieme tvoj strážca.

späť na Žalmy, 121

Príbuzné preklady Roháček

2 Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý učinil nebesia i zem.

Evanjelický

2 Od Hos­podina moja po­moc, ktorý učinil nebo i zem.

Ekumenický

2 Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý utvoril nebo i zem.

Bible21

2 Má po­moc od Hos­po­di­na přichází, jenž nebe i zemi uči­nil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček