EkumenickýŽalmy114,6

Žalmy 114:6

Vr­chy, prečo po­skakujete ako baran­ce? Pahor­ky, prečo skáčete ako jahňatá?


Verš v kontexte

5 Čo ti je, more, že si ušlo, a tebe, Jor­dán, že si ustúpil?
6 Vr­chy, prečo po­skakujete ako baran­ce? Pahor­ky, prečo skáčete ako jahňatá?
7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákoba,

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

6 Čože vám, vr­chy, že ste po­skakovaly jako baran­ce, vŕšky, jako jahňatá?

Evanjelický

6 Vr­chy, prečo ste po­skakovali ako barany? A pahor­ky ako jahňatá?

Ekumenický

6 Vr­chy, prečo po­skakujete ako baran­ce? Pahor­ky, prečo skáčete ako jahňatá?

Bible21

6 Pro­č jste, vy ho­ry, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňa­ta dováděly, pahorky?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček