EkumenickýŽalmy114,3

Žalmy 114:3

More to videlo a ušlo, Jor­dán ustúpil,


Verš v kontexte

2 Júda sa stal Božou svätyňou, Iz­rael Božím vladár­stvom.
3 More to videlo a ušlo, Jor­dán ustúpil,
4 vr­chy po­skakovali ako baran­ce a pahor­ky ako jahňatá.

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

3 Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.

Evanjelický

3 More to videlo a utiek­lo; Jor­dán sa na­späť ob­rátil;

Ekumenický

3 More to videlo a ušlo, Jor­dán ustúpil,

Bible21

3 Moře to vi­dělo, dalo se na útěk, Jordán ob­rá­til se na­zpá­tek!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček